Tinder Gold miễn phí – Xem Ai Thích Bạn trên Tinder

Thấy nhiều anh em dùng Tinder nên mình xin phép chia sẻ cách xem ai thích mình. Cũng thấy có mấy topic chia sẻ cách inspect html để nhìn ảnh nhưng rất mờ và cũng không like lại được. Giới thiệu với anh em extension cài trên trình duyệt Chrome/ Cốc Cốc để có thể xem được…